Założenie gniazda

25 listopada 2016 r. odbyło się uroczyste założenie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bytomiu. Nowo wybrany zarząd przedstawia się następująco: dh Wojciech Zrajko (prezes), dh Jakub Miska (sekretarz), dh Jakub Jamróz (skarbnik).