Klub Artystyczny

Klub Artystyczny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bytomiu zrzesza osoby zajmujące się w sposób twórczy szeroko rozumianą kulturą. Nasze Druhny i nasi Druhowie malują obrazy, grają na instrumentach muzycznych, piszą wiersze, prozę i dramaty, a także zajmują się innymi dziedzinami, np. kowalstwem artystycznym.

W planach mamy wieczory artystyczne, wystawy naszych prac oraz działalność wydawniczą.

Klubowi przewodzi dh. Asia.

Galeria naszych Sokołów