Członkostwo

Aby stać się Sokołem należy podzielać nasz system wartości i być znanym Sokołom. Do członkostwa niezbędne jest zaproszenie i poręczenie przez dwóch członków, którzy następnie biorą za kandydata odpowiedzialność.

Podstawowe kryteria dla kandydatów

 1. zdolność honorowa
 2. narodowość polska
 3. wyznanie rzymsko-katolickie, a przynajmniej poszanowanie etyki chrześcijańskiej
 4. patriotyzm

Obowiązki Sokołów

 1. dbać o zdrowie fizyczne i duchowe swoje i swoich rodzin,
 2. przestrzegać czystości polskiej mowy,
 3. popierać polską przedsiębiorczość,
 4. przestrzegać prawo wewnętrzne Towarzystwa,
 5. dbać o rozwój, godność i powagę Towarzystwa,
 6. postępować zgodnie z wymaganiami honoru, obyczajności i dobra społecznego,
 7. traktować innych członków Towarzystwa z życzliwością, jako swych druhów,
 8. regularnie opłacać składki członkowskie,
 9. uczestniczyć w Walnym Zebraniu, o ile ma prawo wyborcze,
 10. sumiennie wykonywać zadeklarowane świadczenia na rzecz Towarzystwa.

Przywileje Sokołów

 1. Uczestnictwo w działalności gniazda,
 2. Rozwój fizyczny oraz intelektualny,
 3. Praktykowanie cnót (gr. ἀρετή – areté),
 4. Kursy i uprawnienia sportowe,
 5. Wybitne towarzystwo,
 6. Sieć kontaktów w całej Polsce i za granicą,
 7. Korzyści ze strony partnerów gniazda,
 8. Niezapomniana przygoda.