Idea

Idea sokola jest reakcją na starcie nacjonalizmów doby pozytywizmu, która postulowała odrodzenie narodowe Słowian w oparciu i ideały greckie – w zdrowym ciele zdrowy duch – harmonijny rozwój osoby zarówno cielesny, jak i duchowy – moralny, intelektualny.

Na gruncie polskim sokolstwo zostało ożenione z katolicyzmem i dążeniami narodowo-wyzwoleńczymi. To właśnie z sokolstwa wyszły takie organizacje jak Zarzewie (formacja zbrojna), Eleusis (stowarzyszenie abstynenckie) czy harcerstwo.

W naszym gnieździe dodatkowo wymagamy zdolności honorowej i uznawania jakiegoś kodeksu. Przyjęliśmy, że nasi członkowie co do zasady uznają Kodeks Sas-Wisłockiego, który uważamy za najbardziej przemyślany i oddający poczucie honoru.