Pielgrzymka Sokolstwa

W dniach 29-30 września 2017 r. odbyła się Pielgrzymka Sokolstwa Polskiego na Jasną Górę. W trakcie Pielgrzymki miał miejsce Zjazd Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, podczas którego wybrano nowe władze Związku, w tym naszego prezesa dh. Wojciecha Zrayko na stanowisko skarbnika.