Struktura

Najwyższą władzą w Towarzystwie jest Walne Zebranie Członków. Bieżącą pracą Towarzystwa kieruje Zarząd, którego praca jest kontrolowana przez Komisję Rewizyjną.

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi są gniazda grupującymi druhów niezależnie od obszaru zainteresowań. W nich prowadzona jest działalność ogólna. Na chwilę obecną funkcjonują gniazda Bytom i Katowice.

Statut przewiduje utworzenie sekcji sportowych, natomiast w tym momencie jeszcze nie zdecydowaliśmy się na nie. Obecnie zamiast nich funkcjonują instruktorzy wewnętrzni, którzy organizują zajęcia dla wszystkich członków Towarzystwa z takich dyscyplin, jak: fechtunek, jeździectwo, strzelectwo, nurkowanie, żeglarstwo.

Poza tym funkcjonują również inne jednostki organizacyjne: Cech Rzemiosł Dawnych „Salamandra”, Polowa Drużyna Sokola w Bytomiu oraz Sokoli Klub Twórców.